Jedným z adaptačných opatrení bolo vysadenie stromov.
Odborníci vybrali 16 stromov s obvodom kmeňa 18cm.

Ktoré sú to?

Čerešňa višňová (Prunus cerasus)

Čerešňa pílkatá (Prunus serrulata)

inak nazvaná aj Sakura

 

Javor mliečny (Acer platanoides)

 

Katalpa binóniovitá Nana (Catalpa bignonioides Nana)